Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De samenwerking met AAA+ Partners in Zorg en uw organisatie kan verschillende vormen aannemen

1. Management ad interim en interim management

Het AAA+ team werkt ter plaatse in uw organisatie en neemt effectief een aantal verantwoordelijkheden om de continuïteit te verzekeren. Bij interim management gaat de samenwerking verder dan de continuïteit. Er wordt gewerkt aan efficiëntie, uitbouw, reorganisatie en herpositionering van de bestaande structuren en processen. De professionalisering van het aankoopgebeuren is primordiaal en dit kan leiden tot crisis-management of sterke sanering.

2. Consultancy & advies, expert

Het AAA+ team werkt in deze rol als motor van kennis en vernieuwing, introductie van concepten, technieken en expertise staat voorop. Er wordt gestreefd naar een planmatige werkwijze waarbij proactief doelstellingen, aanbevelingen en concepten worden aangebracht met de bedoeling om deze kennis te verankeren en de aankoopmaturiteit te verhogen van de organisatie.

3. Partnerschap tussen ziekenhuizen (samenaankoop)

Sinds 2009 coördineert AAA+ Partners in Zorg een platform en samenwerkingsmodel aankoop tussen ziekenhuizen. Elke zorginstelling kan haar interesse kenbaar maken of genieten van de know-how en expertise om een dergelijk platform op te zetten uitgaande van respect voor de eigenheid van iedere partner.

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons