Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Logo reference

Beveiliging van informatie is een onderwerp dat in belang stijgt met de steeds stijgende informatisering van het bedrijfsleven en de leefomgeving.

 

Informatieveiligheid is een cyclisch proces in uw organisatie dat data risico’s in kaart brengt en passende maatregelen definieert om de continuïteit van uw organisatie kosteneffectief te borgen.
Data is namelijk één van uw belangrijkste grondstoffen geworden en wij helpen u dat kosten efficiënt te beschermen.
Informatiebeveiliging kan complex worden als je bedenkt dat er wetgeving is voor verschillende data typen. Denk maar aan de verplichte bescherming van privacy gevoelige informatie, telefoongesprekken, email, koersgevoelige financiële data en/of medische gegevens.
Informatieveiligheid bestaat uit technieken, processen en procedures voor het garanderen dat informatie veilig, toegankelijk en accuraat is. Ze bevatten onder andere de volgende aspecten:

  • Veiligheid (“Confidentiality”): de informatie kan alleen geraadpleegd of gewijzigd worden door gebruikers met de juiste rechten en autorisaties om dit te doen.
  • Beschikbaarheid (“Availability”): zelfs wanneer er zich problemen zouden voordoen (stroompanne, hardware panne, …), dan nog is de informatie toegankelijk.
  • Accuraatheid (“Integrity”): in elke situatie is de informatie correct weergegeven en opgeslagen.

Daarom bieden wij onze klanten een Information Security Management System met daarin een informatiebeveiligingsbeleid, een register van databronnen, een register van beveiliging incidenten, een jaarplanning, een data risico methodiek, project beoordelingen op beveiliging en periodiek overleg.
Wij kunnen ook een coördinerende rol bij beveiligingsincidenten, zoals bijvoorbeeld data recovery aanbieden.

QuickScan:

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de data risico’s die zij als ondernemer of bedrijf lopen. Het hebben van een netwerk, data-opslag en een website wordt aan IT-specialisten overgelaten. Specialisten die wellicht goed zijn in hun vak, maar databeveiliging is toch een vak apart. Vandaar dat wij een Quickscan aanbieden om te toetsen of u zich bewust bent van de risico’s.

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons