Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

“Aankoop van backroom naar boardroom brengen, van ‘leverancier van kostenvoordeel' naar ‘business partner’ die marktvoordeel aanlevert.” Gerco Rietveld, aankoopgoeroe.

Aankoop verdient een visibele positionering binnen de zorginstelling als het kosten beheerst, waarde creëert, innovatie ondersteunt, verspilling vermindert, efficiëntie en effectiviteit nastreeft en haar acties planmatig in lijn kan brengen met de (beleids)doelstellingen van de organisatie. Een mature aankooporganisatie heeft een duidelijke beleidsvisie, efficiënte processen en procedures en een uitgesproken relatie met de leveranciers. 

AAA+ Partners in Zorg brengt deze principes sinds 2006 op pragmatische wijze in de praktijk in de zorgsector met respect voor de eigenheid van sector en instelling en dit alles binnen het kader van de Wetgeving op Overheidsopdrachten. AAA+ beschikt dan ook over een ploeg van mature senior aankopers met kennis van de wetgeving overheidsopdrachten.

Aankoop:

AAA+ ondersteunt de zorginstellingen in alle aspecten van het aankoopgebeuren:

  • Aankopen van goederen, diensten en werken binnen het wetgevend kader, nalezen lastenboeken,…
  • Optreden als interim manager, als coach of begeleider, geven van opleidingen,…

Maturiteit organisatie:

AAA+ kan ook voor uw instelling nagaan hoe de aankoopmaturiteit kan verhogen op gebied van beleidsvisie, organisatie, dienst en aansturen leveranciers. De dienstverlening omvat o.m.:

  • Uitvoeren van quick scan, spend analyse, audit,….
  • Begeleiding naar een performante aankooporganisatie, opmaak aankoop jaarplan, opmaak aankoop beleidsplan, aankoop aligneren op bedrijfsplanning en -doelstellingen.
  • Uitwerken processen en procedures met duidelijke rollen, taken en bevoegdheden: van aankoop tot facturatie, besteladministratie, contractbeheer, tactische aankoop, deontologie,…
  • Leveranciersbeheer: leveranciersrelaties worden opgevolgd en waar mogelijk geleid naar continu verbetering, vernieuwing en creativiteit.

Wetgeving overheidsopdrachten:

  • Opleiding en coaching
  • Organisatie, processen en procedures coherent met de wet inrichten