Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Van activiteitenplanning naar processturing = patiëntenlogistiek, logisch toch ? 

De juiste zorg met de juiste middelen op het correcte tijdstip en de juiste plaats door de juiste zorgverlener in de correcte hoeveelheden en tegen de juiste kostprijs. Dit alles met extra aandacht voor patientbeleving. 

Voorbeelden van dergelijke processen zijn oa. KIoskinschrijvingen (Agoria e-health award 2012 project met grootste ROI) en de ontslaglounge (Hospitality award 2013) kaderend in ontslag -en opnamebeleid.

De patiënt staat centraal !

Zowat de meest gehoorde doelstelling in de zorg .... maar hoe centraal is dat dan? En vooral: wat wordt hiermee bedoeld?

De pathologiegebonden denkwijze (Klinische paden en zorgpaden) en de financiering van de zorg nodigen ons uit om de patiëntendoorgang in het ziekenhuis meer en meer als een proces te benaderen. Procesbenadering gecombineerd en aangevuld met leanmanagementtechnieken start net vanuit een beleidsvisie en strategie rond die zorglogistiek.

De zorg staat voor massa's uitdagingen om processen efficiënt en effectief in te richten en die continu bij te sturen waar nodig.

En de patiënt mag stillaan klant worden en ook op die manier worden benaderd. Boeiende evolutie met stapels uitdagingen, en daar gaan we voor.

Zorgverleners ten dienste van de patiënt, een stelling die wij onderschrijven!

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons