Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een boom groeit niet door aan de takken te trekken,
maar door de wortels water te geven. (Carl Van de Velde)

O &O beleid

Hoe las u deze titel ? Toch ook als ontslag & opnamebeleid ? 

Inderdaad capacitietsmanagement begint met een ontslagmanagement en het transparant maken van verblijfsduren. Iedereen weet dat 90% van de geplande heelkunde patiënten de dag van de ingreep worden opgenomen maar wie heeft zijn ontslagbeleid daarop afgestemd ? 

Opnamebeleid omhelst een reeks van spelregels en de kunst van het spreiden , zelfs scheiden van patiëntenstromen.

Is de turnover van patiënten te verbeteren ? Jazeker en zelfs met minder bedden. 

EFQM model  en ADKAR aanpak bij verandering

Kwaliteit en structuur gaan hand in hand, wij volgen hierbij 5 stappen van succesvol changemanagement :

  1. Awareness(bewustzijn) van de noodzaak tot veranderen
  2. Desire(verlangen) om verandering door te voeren
  3. Knowledge(kennis) over hoe veranderen
  4. Ability(vermogen) om nieuw gedrag te implementeren
  5. Reinforcement(versterken) om de verandering te verankeren 

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons