Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

't is nie moeilijk , 't is gemakkelijk , Kamiel Spiessens 

Lean in en voor de zorg is vooral gaat om het creëren van de juiste mindset door een gestructureerde coaching van en met medewerkers, om hen zo uit te nodigen tot continu verbeteren en streven naar operationele excellentie. Strategie en visie rond concrete doelstellingen zijn stap 1 hierin

AAA+ Lean in de zorg focust op de patiëntenflows, die met heel wat kleine en grote bijsturingen sterk kan verbeterd worden.

Zo startten we nieuwe werkvormen op bijvoorbeeld heelkunde verpleegafdelingen met minder bedden en toch behandelen we meer patiënten en is de werkdruk beter beheersbaar op de werkvloer. Meer met minder : het kan! Ook in de zorg.
Wij beschikken ook over een lean Game voor de zorg, een praktijkgericht en herkenbaar game dat het werken op de afdeling belicht, verzorgen , parameters checken, medicatiebedeling , maaltijden etc...... Dit lean spel kan de ideale opstap zijn naar kennismaking met leantechnieken op de werkvloer of integraal deel uitmaken van een leanimplementatie.

Daarnaast zijn er doorheen een leantraject drie heel eenvoudige maar fundamentele toetsstenen : Niet lopen, niet zoeken en niet wachten.

Verder valt er nog veel aandacht te besteden aan visueel management in de zorg, processtappen en KPI's transparant krijgen is een eerste stap om ze verder aan te pakken 

Cruciaal echter is de focus op waardetoevoegende handelingen in de zorg en leiderschap dat dit toelaat door het kader te scheppen ! En vooral durf dingen klein maken en begin eraan. 

En zo pakken wij samen met u de verspilling aan, zo denken wij mee over lean in de zorg, over "KWALITIJD"

Voor een lean introductie, een begeleiding , een vorming, het lean healthcare game voor en door de zorg kan u bij ons terecht, contacteer ons vrijblijvend.

 

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons