Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief.
William Shakespeare

Samenaankoop

De continu toenemende druk op de zorgsector -financieel, kwaliteit, normen en regels- zorgt o.m. voor een groeiend aantal samenaankoopinitiatieven.

AAA+ Partners in Zorg heeft de oprichting van zowel het Fenix netwerk in Vlaams-Brabant als Taxandria in de Antwerpse Kempen begeleid en neemt er op dit ogenblik de coördinatie van op zich.

Daarom weet AAA+ als geen ander deze problematiek in goede banen te leiden. Het recept van AAA+ leidt er toe dat de zorginstellingen synergie en schaalvoordelen bekomen terwijl ze zelf controle en de nodige autonomie behouden.

De samenaankoop initiatieven ondersteund door AAA+ kenmerken zich door:

* Grote slagkracht en sterke resultaten, met behoud van kennis en middelen om ‘eigen’ dossiers tot een goed einde te brengen;

* Opbouw en versterken van onderling vertrouwen;

* Respect voor de eigenheid van iedere deelnemer;

* Samenwerking gebaseerd op mature en op elkaar afgestemde aankooporganisaties en -processen en gedeelde inspanningen;

* Stevig intern draagvlak, duurzame en uitbreidbare oplossing;

* Planmatig werken met procesgerichte focus en aandacht voor beleidsinfo

* Processen coherent met de wetgeving op overheidsopdrachten