Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De op deze website getoonde informatie wordt door AAA+ Partners in Zorg met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

AAA+ Partners in Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de informatie die wordt ter beschikking gesteld kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel AAA+ Partners in Zorg alles in het werk stelt om misbruik in welke vorm dan ook te voorkomen, is AAA+ Partners in Zorg hier niet aansprakelijk voor.

Verwijzingen naar sites die niet door AAA+ Partners in Zorg worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel AAA+ Partners in Zorg uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar eventueel verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door AAA+ Partners in Zorg worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Een vraag, suggestie of een afspraak ?

Neem gerust totaal vrijblijvend contact op met ons